Načítám Akce

Myofasciální integrace 1: Úvod do umění a vědy Rolfingu®

Smyslem Rolfingu®, neboli strukturální či myofasciální integrace je změnit a uvést celé tělo do rovnováhy s gravitací. Tvar nožní klenby, postavení končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, postavení hlavy – to vše je dáno napětím svalového a vazivového systému, který se upíná ke kostem. Terapeuti – Rolfeři™ – jsou školeni tyto vztahy vidět a měnit je. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na fasciální systém pacienta.
Praktická a zkušenostní část kurzu je zaměřena na práci s myofasciemi a na využití pohybu v terapii.
Jedna z hlavních myšlenek Rolfingu® říká, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů, ligament a šlach (tedy celou kontinuální sítí myofasciálního systému), které jsou k němu připojené a v nichž je celá kostra uložena.

Akreditace:

24 kreditů (UNIFY – pro fyzioterapeuty)

8 700 Kč

Harmonogram:

PÁTEK
08.30 – 09.00 | Prezence účastníků
09.00 – 10.30 | Definice a cíle Rolfingu® – strukturální integrace. Úvod metody a historie Rolfingu® – strukturální integrace. Optimalizace struktury a funkce celého těla v gravitačním poli. Tělo jako objekt, tělo jako subjekt (hlavní faktory pro trvalé změny po myofasciálním ošetření). Principy strukturální integrace. Jaké podmínky jsou potřebné pro efektivní fungování těla v gravitačním poli?
10.30 – 11.00 | Fascie – fyziologie, fasciální odpovědi na vnitřní, vnější prostředí a dotek.
11.00 – 13.00 | Analýza celého těla – Model 1: Geometrie. Zkušenostní část 1: Široké fasciální membrány – vrstvy, fenomén tání, fasciální cylindry
13.00 – 14.00 | Oběd
14.00 – 14.30 | Model 2: fascie (pokračování) – přední, zadní anlaterální fasciální linie
14.30 – 16.00 | Zkušenostní část 2: vztah přední a zadní fasciální linie
16.00 – 17.45 | Zkušenostní část 3: laterální linie
17.45 – 18.00 | Shrnutí, dotazy

SOBOTA
09.00 – 10.30 | Teorie – Tensegrity – z pohledu úhlu fascií. Od kostry k buněčné kostře; od buňky k celému tělu.
10.30 – 11.00 | Popis 10 sezení: Přirozený vývoj celého těla, strukturální změny, nebo: Struktura jako pohyb.

11.00 – 11.30 | Model 3: Funkčnost
11.30 – 13.00 |Zkušenostní část 4: zahrnuje různé typy aktivní účasti pohybu s manuálním zásahem k reorganizaci neuro – myofasciální komunikace

13.00 – 14.00 |Oběd

14.00 – 14.30 |Přehled: rozsah manuální intervence ve strukturální integraci
14.30 – 17.45 | Zkušenostní část 5 + 6: Intermuskulární septa
17.45 – 18.00 | Shrnutí, závěr

NEDĚLE
09.00 – 10.00 | Fyziologie vnímání: interocepce, exterocepce, tělesné schéma, dosažitelný prostor (prostor našeho bezprostřední-
ho okolí).
10.00 – 11.00 | Model 4: Prostorovost – naše unikátní individuální orientace ve vnitřním a vnějším prostoru. Praktické způsoby propojení specifických anatomických bodů do jejich prostorové orientace a role této prostorové orientace pro změny struktury a funkce.
11.00 – 13.00 | Zkušenostní část 7: Fasciální membrány hrudní, břišní a pánevní dutiny
14.00 – 17.30 | Zkušenostní část 8 + 9: Propojující práce
17.30 – 18.00 | Shrnutí, závěr. Informace o plném výcviku Rolfingu® – strukturální integrace, který pořádá Evropská Rolfingová® asociace.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex