Načítám Akce

Myofasciální integrace 2- Integrace přechodových míst na páteři

I letos bude mít kurz Myofasciální integrace 2 své speciální, úplně nové téma. Tentokrát Mariusova volba padla na téma „Intergace přechodových míst na páteři“. Abyste se tohoto kurzu mohli zúčastnit, je třeba mít absolvovaný kurz Myofasciální integrace 1 a to v kterémkoliv roce.
V tomto kurzu budeme přistupovat k páteři unikátní optikou důležitosti přechodových míst páteře. Budeme se věnovat optimalizaci strukturálního nastavení těchto míst a jejich snadnému funkčnímu pohybu. Zaměříme se nejen na základní přechody v těle – A/O, C/Th, Th/L, LS skloubení (atlantookcipitální, krk –  hrudník, hrudník – bedra a bedro křížový přechod), ale také na sekundární přechody (atlantoaxiální spojení střed krční páteře, střed hrudníku, střed beder, spojení kříže a kostrče)
Kromě přesného posouzení anatomie a léčby páteře se budeme věnovat flexi – extenzi, laterální flexi, rotaci a translačním posunům těchto přechodových bodů páteře s cílem uvolnit je k proudění tekutin a snadnějšímu provedení pohybu. Manuálně ošetříme měkké tkáně včetně omezení v kloubních pouzdrech k obnovení plného rozsahu pohybu a obohacení dostupné škály kvality pohybu. Výše zmíněné pohyby páteře, aktivní i pasivní, zkombinujeme a v těchto segmentech tak obnovíme koordinovaný/volně plynoucí pohyb bez námahy.

Během praktických manipulačních částí bude na prováděném pohybu častá účast klienta. V manuální  práci budeme plynule přecházet z polohy vleže na lehátku do sedu, abychom usnadnili integraci změn v následném stoji, chůzi a běžných denních aktivitách.

Znovu propojíme tato místa na páteři s jejich končetinami prostřednictvím vyladění koordinace a využijeme k tomu nové způsoby. Propojíme je ve 3  směrech:

  • směrem dolů přes kyčelní klouby a nohy k našemu spojení s povrchem, na kterém stojíme a po kterém se pohybujeme
  • propojení přes ramenní klouby, paže a ruce do prostoru, ve kterém se orientujeme
  • z atlantookcipitálního kloubu přes smysly aktivního a pasivního zraku, sluchu, čichu a chuti

 

Časový rozvrh kurzu:

Pátek 10.11.2023

9:00     Představení a úvod do kurzu, pozvání k teoretické i praktické části

11:00   Praktická část č. 1: Příprava – hodnocení

  • Hodnocení – jako primární zdroj se upřednostňuje vztah mezi hrudním a bederním přechodem (Th/L) a zemí nebo vztah mezi střední částí hrudníku a prostorem.
  • Hodnocení dotekem – tonus a napětí, reaktivita
  • Hodnocení pohybu – rozsah a kvalita pohybu, omezení.
  • Úvodní ošetření s cílem uvolnění celé páteře.
  • Atlantookcipitální přechod. Příprava na adaptabilitu.
  • Přechod atlas – axis. Příprava na adaptabilitu.

13:00   Oběd

14:00   Praktická část č. 2: Přechod krční a hrudní páteře (C/Th)

16:00   Praktická část č. 3: Přechod mezi bederní páteří a křížovou, kostrčí a pánevním dnem směrem k zemi

17:45   Shrnutí, dotazy, ukončení

 

Sobota 11.11.2023

9:00     Zkušenostní část, teorie

11:00   Praktická část č. 4: Přechod hrudní a bederní páteře (Th/L)

Vztah mezi přechodem hrudní a bederní páteře (Th/L) a zemí. Vyrovnání, koordinace, pohyb.

Práce v leže, v sedě, ve stoje a při chůzi.

13:00   Oběd

14:00   Praktická část č. 5:  Vztah mezi střední hrudní páteří a zemí.  Vyrovnání, koordinace, pohyb.

Práce v leže, v sedě, ve stoje a při chůzi.

16:00   Praktická část č. 6:

Vztahy a integrace Th/L přechodu  a střední hrudní oblastí.

Vzájemný vztah mezi Th/L a ramenním pletencem a prostorem a vztah mezi střední hrudní oblastí  a pánevním pletencem a zemí.

Práce v leže, v sedě, ve stoje a při chůzi.

17:45   Shrnutí, dotazy, ukončení

 

Neděle 12.11.2023

9:00     Zkušenostní část, teorie

11:00   Praktická část č. 7: Prohloubení práce na atlantookcipitálním a atlantoaxiálním spojení. Vztah mezi A/O kloubem a zrakovými, sluchovými, čichovými a chuťovými funkcemi.

13:00   Oběd

14:00   Praktická část č. 8: Zahrnutí všech přechodových bodů páteře a jejich vzájemné propojení. Práce v leže, v sedě, ve stoje a při chůzi

17:00   Shrnutí, dotazy, ukončení

Akreditace:

24 kreditů (UNIFY – pro fyzioterapeuty)

Cena:

8 700 Kč

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex