Načítám Akce

Myofasciální linie těla- boční linie (online)

Zveme Vás srdečně na nový čtyřdílný kurz věnovaný jednotlivým myofasciálním liniím, sloužícím k přenosu biomechanických sil přes jednotlivé klouby. Víme, že i tyto linie jsou určitým modelem a ve skutečnosti je pojivová tkáň jednotícím celistvým orgánem a 3D sítí, ve které “pluje” více než 600 svalů, orgánů, kostí i dalších částí našich těl. V druhém kurzu nás čeká analýza dvou bočních linií rámujících tělo z boku. Díky těmto liniím se pohybujeme a zároveň kontrolujeme pohyb (chůze!!) mediálním a laterálním směrem. Budeme analyzovat posuny a rotace ve frontální rovině, naučíme se ošetřit jednotlivé části boční linie a integrovat naučené do ADL a celostních cviků.
Boční linie lemují tělo od laterálního i mediálního středonoží po boční straně bérce a stehna, boční stěně trupu a kolem ramen směrem k lebce. Posturálně vyvažují přední a zadní linii a bilaterálně pravou a levou stranu. V praxi často funguje při pohybu coby boční stabilizátor nohou a trupu. Umožňuje úklony trupu, abdukci kyčelního kloubu a everzi nohy a zároveň “brzdu” pro boční  a rotační pohyby trupu. Laterální linie jsou obvykle odpovědné za stranové posuny a dysbalance (pronaci/supinaci nohy, varozitu/valgozitu kolen, chronické přetížení bočních stabilizátorů pánve, vybočení/kompresi bederních obratlů, posuny trupu vůči pánvi, podílí se i na předsunuté držení hlavy)
V našem kurzu Vás naučíme pozorovat boční linie ve stoji zepředu a zezadu a zároveň pozorovat její deficity v pohybu, naučíte se s námi množství technik pro práci ve dvojicích, ať už na stole, nebo v pohybu (spojení pohyb/měkké techniky), ale i autoterapeutické strategie za účelem protažení/stabilizace bočních linií.

Harmonogram:

|17:00-17:30 úvod, anatomie boční linie
|17:30-18:00 čtení z těla bočních linií ve statice a dynamice
|18:00-18:55 klíčové úseky boční linie myofascie (peroneální svaly, tractus iliotibialis, tensor fasciae latae, gluteus maximus, šikmé břišní svaly, vnitřní a zevní mezižeberní svaly, sternocleidomastoideus, splenius capitis)
|18:55-19:40 nejčastější dysbalance spjaté s boční linií a terapeutický postup
|19:40-20:00 celostní cviky pro boční MF linii, diskuse, závěr

Akreditace:

Kredity: 3 kredity (UNIFY – pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 3h (á 60 min)
Garant: Mgr. Jana Týkalová

Cena:

Základní cena: 1 452 Kč vč. DPH (možnost odpočtu DPH)
Zvýhodněná cena při zakoupení celé série 4 kurzů: 4 937 Kč vč. DPH

Online kurz:

Online kurz probíhá prostřednictvím aplikace Zoom. K účasti potřebujete počítač, či tablet a připojení k internetu. Potvrzení o absolvování kurzu obdržíte po absolvování kurzu e-mailem.

Záznam:

Záznam kurzu bude k dispozici účastníkům, kteří budou řádně přihlášeni a včas uhradí účastnický poplatek. Záznam bude k dispozici 48 hodin a k přístupu bude třeba Gmailový účet.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex