Načítám Akce

Myofasciální linie těla- hluboká přední linie (online)

Zveme Vás srdečně na nový čtyřdílný kurz věnovaný jednotlivým myofasciálním liniím, sloužícím k přenosu biomechanických sil přes jednotlivé klouby. Víme, že i tyto linie jsou určitým modelem a ve skutečnosti je pojivová tkáň jednotícím celistvým orgánem a 3D sítí, ve které “pluje” více než 600 svalů, orgánů, kostí i dalších částí našich těl.
Ve čtvrté a závěrečné části kurzu nás čeká nejhlubší vrstva myofascie, jejíž nastavení ovlivňuje všechny dříve zmíněné povrchovejší linie. Bude procházkou po klenbách lidského těla od drobných svalů plosky a hlubokého kompartmentu  zadního lýtka, přes adduktory a pánevní dno k bránici, mediastinu a ústnímu dnu. Naučíme se vidět hypotonické (kolabující) nebo naopak “držené” klenby (vysoký nárt, nádechové postavení hrudi, atd.), propojení této linie s viscery a souvislosti s psychickou složkou osobnosti.
Je umístěna mezi oběma bočními myofasciálními liniemi v transverzální rovině. Je uzavřena mezi přední a zadní povrchovou myofasciální linií, obklopena spirální linií, oběma funkčními liniemi a liniemi rukou. Hluboká přední linie vytváří tělesné myofasciální jádro. Linie začíná hluboko na plosce nohy, šplhá lýtkem těsně za kostmi bérce, za kolenem přechází na vnitřní stranu stehen, před kyčelní kloub, pánev a bederní páteř. Hluboká přední myofasciální linie pokračuje nahoru v několika alternativních cestách pojímajících vnitřnosti hrudníku a končí na spodní straně neuro i viscerocrania.

Ve srovnání s ostatními myofasciálními liniemi bychom měli tuto linii definovat spíše jako třírozměrný prostor, než linii. Samozřejmě, že i ostatní linie zaujímají svůj prostor, ale jsou snáze identifikovatelné jako přímé tahové linie. HPL jednoduše zabírá prostor.

V noze HPL obsahuje mnoho hlubokých a skrytých svalů naší anatomické výbavy, přesto je tato linie od přírody v základu fasciální. V pánvi má HPL úzký vztah ke kyčelnímu kloubu a synchronizuje rytmus dechu s rytmem chůze. Na trupu je HPL spolu s ganglii autonomního systému uložena mezi neuro-motorickým “podvozkem” a původními orgány buněčné podpory v břišní dutině, zabezpečuje vyrovnávací zdviž mezi přední a zadní myofasciální linií. Prostorové uchopení DFL je nezbytné pro úspěch aplikace jakékoli manuální nebo pohybové terapie.

Posturální funkce DFL:

  • zvedá klenbu nožní
  • stabilizuje všechny segmenty nohy
  • podpírá bederní páteř zepředu
  • stabilizuje hrudník zatímco umožňuje  jeho expanzi a relaxaci během dechu
  • vybalancovává křehký krk a těžkou hlavu na jeho vrcholu

Nedostatečná podpora, vyváženost a správný tonus HPL (jak je to běžné při zkrácení HPL, které neumožní plnou extenzi kyčelního kloubu) způsobí celkové stažení těla, podpoří kolaps pánve a HSSP a zavdá příčiny k negativním kompenzačním mechanismům ve všech ostatních myofasciálních liniích.

Pohybová funkce HPL
Neexistuje pohyb, který by byl striktně v provenienci HPL, ale stejně tak neexistuje pohyb, na který by HPL neměla vliv. HPL je skoro všude obklopena nebo pokryta ostatními myofasciemi, které doplňují roli, kterou hrají svaly HPL. Myofascie HPL je prodchnuta slow-twitch vytrvalostními svalovými vlákny, které vyjadřují roli HPL v zajištění stability a drobného segmentálního nastavení jádrových struktur, aby umožnila povrchovějším strukturám a liniím efektivní práci s kostěným aparátem těla.

Proto porucha funkce HPL neznamená okamžitou nebo jasnou ztrátu funkce, zvlášť pro netrénované oko, nebo ne úplně dokonale senzitivního pozorovatele.
Funkci obyčejně převezmou další myofasciální linie, ale s menší grácií a elegancí a větší zátěží kloubů a periartikularních struktur, které v průběhu času podmíní zranění a degeneraci. K mnoha zraněním je proto zavdána příčina v deficitu HPL několik let před tím, než se viditelně manifestují.

Harmonogram:

|17:00-17:40 úvod, anatomie hluboké přední myofasciální linie
|17:40-18:00čtení z těla HPL
|18:00-19:05 klíčové úseky hluboké přední linie myofascie (tibialis posterior, dlouhý ohýbač prstů a palce, kloubní pouzdro kolene a popliteus, adduktory, obturator internus a levator ani, iliopsoas komplex, quadratus lumborum, diaphragma, perikard, parietální pleura, transversus thoracis a endothorakální fascie, scalenové svaly, supra a infrahyoidní svaly, ústní dno)
|19:05-19:40 dysbalance spjaté s hlubokou přední linií a terapeutický postup
|19:40-20:00 celostní cviky pro aktivaci/relaxaci HPL, diskuse, závěr

Akreditace:

Kredity: 3 kredity (UNIFY – pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 3h (á 60 min)
Garant: Mgr. Jana Týkalová

Cena:

Základní cena: 1 452 Kč vč. DPH (možnost odpočtu DPH)
Zvýhodněná cena při zakoupení celé série 4 kurzů: 4 937 Kč vč. DPH

Online kurz:

Online kurz probíhá prostřednictvím aplikace Zoom. K účasti potřebujete počítač, či tablet a připojení k internetu. Potvrzení o absolvování kurzu obdržíte po absolvování kurzu e-mailem.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex