Načítám Akce

Myofasciální linie těla- spirální linie (online)

Zveme Vás srdečně na nový čtyřdílný kurz věnovaný jednotlivým myofasciálním liniím, sloužícím k přenosu biomechanických sil přes jednotlivé klouby. Víme, že i tyto linie jsou určitým modelem a ve skutečnosti je pojivová tkáň jednotícím celistvým orgánem a 3D sítí, ve které “pluje” více než 600 svalů, orgánů, kostí i dalších částí našich těl. Ve třetím kurzu nás čekají lidsky specifické helikální linie (vývojové nejmladší vrstva myofascie) a jejich vliv na pohyb v transverzální rovině od rotace hlavy a trupu, až po pronačně-supinační sekvenci přednoží. Budeme analyzovat rotační vzorce těla a upravovat kluznost myofascie za účelem optimalizace funkce a opět integrovat do ADL (zde především chůze).
Spirální  linie obtáčí tělo ve dvou protilehlých helikálních smyčkách – pravé a levé od obou stran lebky přes zadní stranu krku směrem k protějšímu rameni. Znovu se obtáčí kolem trupu a setkává se s protější linií na úrovni pupíku a pokračuje k protější pánvi. Na noze běží po přední boční straně stehna k mediální straně chodidla, které podbíhá a po zadní boční straně lýtka se vrací zpět vzhůru přes sedací kost a přes vzpřimovače páteře až k místu odkud jsme pozorovali její začátek. Spirální linie svým průběhem vybalancovávají všechny ostatní myofasciální linie těla. Propojují nastavení pánve s pronačním/supinačním postavením nohy, spolu nastavují polohu kolenního kloubu při chůzi. Spirální linie se podílí/kompenzuje stočení, rotace a boční posuny a většina jejich částí je zároveň součástí dalších myofasciálních linií.
V našem kurzu Vás naučíme pozorovat spirální linie ve stoji zepředu a zezadu a zároveň pozorovat její deficity v pohybu. Naučíte se s námi množství technik pro práci ve dvojicích, ať už na stole, nebo v pohybu (spojení pohyb/měkké techniky), ale i autoterapeutické strategie za účelem protažení/stabilizace spirálních linií.

Harmonogram:

|17:00-17:30 úvod, anatomie spirálních linií
|17:30-18:00 čtení z těla spirálních linií ve statice a dynamice
|18:00-18:55 klíčové úseky spirální linie myofascie (splenius capitis et cervicis, rhomboidei, serratus anterior, OEA a OIA, tensor fasciae latae, IT trakt, tibialis anterior, fibularis longus, biceps femoris, ligamentum sacrotuberale, sakrolumbální fascie a vzpřimovače páteře)
|18:55-19:40 nejčastější dysbalance spjaté se spirální linií a terapeutické postupy
|19:40-20:00 celostní cviky pro spirální MF linii, diskuse, závěr

Akreditace:

Kredity: 3 kredity (UNIFY – pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 3h (á 60 min)
Garant: Mgr. Jana Týkalová

Cena:

Základní cena: 1 452 Kč vč. DPH (možnost odpočtu DPH)
Zvýhodněná cena při zakoupení celé série 4 kurzů: 4 937 Kč vč. DPH

Online kurz:

Online kurz probíhá prostřednictvím aplikace Zoom. K účasti potřebujete počítač, či tablet a připojení k internetu. Potvrzení o absolvování kurzu obdržíte po absolvování kurzu e-mailem.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex