Načítám Akce

Porozumění nohám a dolním končetinám (online kurz)

Náš nový kurz poskytne praktické instrukce směrem ke zlepšení vnímavosti kleneb nohy, dynamiky chodidla, stability kolen a uvolnění myofacií na stehnech. Doplňuje naše předešlé kurzy o pánevním dnu, pánvi a kyčelním kloubu.
Obsahuje baterii terapeutických technik pro svaly DKK, plantární fascii a intermuskulární septa pro vybalancování nohou pod tělem, zlepšení jejich postury, která se zpětně projeví v optimálnějším držení páteře. Srozumitelně vysvětlíme “myofasciální anatomii” dolních končetin tak, aby bylo jasné, kdy a za jakým účelem dané techniky používat. Naučíte se strategii pro práci s “propadlou” klenbou a vysokým nártem, varozitou a valgozitou kolen a rotačními vzorci. V párové práci si vyzkoušíte “čtení z těla” pro jednotlivé myofasciální linie a jejich následné ošetření. Současně nabídneme množství autoterapeutických technik pro uvolnění i zapojení linií do cvičení a celostního pohybu.
Pro účast na online kurzu potřebujete počítač, tablet či telefon s připojením k internetu. Potvrzení o účasti obdržíte v elektronické podobě e-mailem.

Sylabus kurzu

17:00-17:10 úvod do problematiky MF linií DKK
17:10-17:50 myofasciální kontinuita na přední straně DK (techniky pro tibialis anterior, extenzory prstců a palce, quadriceps komplex)
17:50-18:30 myofasciální kontinuita na zadní straně DK (techniky pro plantární fascii, triceps surae, hamstringy, ligamentum sacrotuberale)
18:30-18:45 přestávka
18:45-19:15 myofasciální kontinuita na laterální straně DK (techniky pro fibulární svaly, tractus iliotibialis a tensor fasciae latae, hýžďové svaly)
19:19-19:45 hluboká přední myofasciální linie na noze (techniky pro drobné svaly planty, tibialis posterior, flexor halluxu a prstců, adduktory)
19:45-19:55 čtení z těla po MF liniích, kineziologický rozbor nejčastějších syndromů na DKK
19:55-20:00 diskuse, závěr

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex