Načítám Akce

Rotace- zdroj vitality, prevence zranění (ONLINE)

Náš pohyb, ať už v běžném životě, tak “na cvičení” je velmi často veden v sagitální rovině – chodíme rovně dopředu, cvičíme převážně ve flexích a extenzích, nákrocích vpřed a vzad. Mnohem méně využíváme frontální rovinu – úklony, nákroky do stran a ještě méně vytěžujeme pohyb v transverzální rovině – rotace. Dokonce i tvar karimatek, na kterých cvičíme preferuje sagitální rovinu a upozaďuje pohyb ve zbylých dvou. Přitom většina myofascie na lidském těle je uspořádaná v diagonálách a spirálních smyčkách, což nás predisponuje k rotačním pohybům a podporuje náš zkřížený lokomoční model, ale i sportovní (dříve lovecké) výkony, jako hod a kop.
K valné části sportovních i každodenních zranění dochází rotačním mechanismem. Proto je na místě zeptat se, jak jsme vybavení schopností rotovat adekvátně segmenty těla, které jsou k tomu předurčené (hlava, Thp, kyčle) a zdali chybějící možnosti zde nenutí rotovat části těla s menším či nulovým potenciálem fyziologické rotability (Lp, MP kloub palce u nohy i ruky, atd.).
Druhou otázkou je, zda naše myofascie mají dostatečnou sílu, ale i elasticitu, aby v rotačních pohybech byly schopny brzdit segmenty těla vedené setrvačností a gravitační silou. Na nejčastějších afekcích spojených se ztrátou těchto funkcí (ruptury křížových vazů v koleni, výhřezy plotének v Lp, ruptury hamstringů) si demonstrujeme zásadní vliv pohybu a jeho kontroly v transverzální rovině. Zároveň si uvědomíme, že náš nejdůležitější životní pohyb – chůze (ač dopředu) je podmíněna fungováním rotačních mechanismů od plosek až po hlavu.

Co se v kurzu naučíte?

  • Jak vyšetřit pohyb v transverzální rovině
  • Na jaké klouby se zaměřit a jak trénovat mobilitu a stabilitu zároveň
  • Jak chybějící rotabilita v jednom segmentu negativně ovlivní nejbližší sousedy
  • Množství cviků pro obnovu fyziologické rotability a zároveň rotační stability

Časový harmonogram:

17:00-17:10 úvod, program kurzu
17:10-17:30 pohyb v transverzální rovině a jeho význam u člověka
17:30-18:25 vyšetření rotability klíčových segmentů a sekvence v celostních pohybech
18:25-18:40 pauza
18:40-19:45 nejčastější zranění spojená s rotačním mechanismem, prevence, posílení “brzd” rotace, excentrika klíčových struktur myofascie
19:45-19:50 paleta cviků pro autoterapii
19:50-20:00 diskuze, závěr

Akreditace:

Kredity: 3 (UNIFY), pro fyzioterapeuty
Odborný garant: Mgr. Jana Týkalová

Záznam kurzu:

Nehodí se vám čas konání kurzu? Na 48 hodin vám poskytneme záznam kurzu, abyste se na něj mohli podívat později.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex