Načítám Akce

Vývojová psychologie – Dospělost, partnerské vztahy, seniorské období (prezenčně + online)

Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá psychickým vývojem člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje.
V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.
Poslední kurz naší třídílné série se bude věnovat období dospělosti, partnerským vztahům a seniorskému období. Řešeny budou partnerské a rodinné vztahy, rodina a její dynamika a struktura, aktuální změny. Jaké jsou charakteristické znaky současné české rodiny? Jaké faktory ovlivňují volbu partnera? Hovořit budeme také o otázkách rozpadu rodiny, možných dopadech rozvodu a rozpadu rodiny na děti, porozvodovém uspořádání a kladech a záporech střídavé péče. Kurz uzavřeme tématem stárnutí a staří, aktivní přípravy na stáří, bio, psycho sociálních aspektů stárnutí a stáří, mezigeneračním poselstvím. Jací jsou senioři a jejich rodinné vztahy?

Kurzu se můžete účastnit prezenčně i online. K online účasti vám bude postačovat počítač, tablet či telefon s připojením k internetu.

Harmonogram:

|12:00-13:30 Partnerské a rodinné vztahy, rodina a její dynamika a struktura

|13:45-15:15 Rozpad rodiny a možné dopady rozvodu na dítě

|15:30-17:00 Stárnutí a staří, aktivní příprava na stáří

|17:15 -18:00 závěr

Kurz je určen pro:

Fyzioterapeuty, lékaře, psychology, a další zájemce

Cena:

1 kurz – 2 500 Kč

3 kurzy – 6 900 Kč (zvýhodněná cena 2 300 Kč/ kurz)

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex