Načítám Akce

Strečink – co, proč, kdy a jak často protahovat?

Pro první pololetí 2024 jsme se rozhodli zařadit dva webináře, jež by měly pomoci vysvětlit a naučit Vás, jak významná je péče o vlastní tělo pomocí SMR pomůcek a následně vlastního protažení a uvolnění tkání, a tím i cíleného zvyšování rezilience našich těl. Doporučujeme proto brát webinář o SMR pomůlckách a druhý o strečinku, jako navzájem se doplňující celek.
Workshop, který čerpá z mnoha technik od bojových umění, přes yogu a fasciální fitness, bude veden převážně prakticky tak, abychom nezbytná teoretická východiska mohli procítit na vlastních tělech a uplatnit jak pro vlastní sebeuvědomění a oživení tkání, tak pro zlepšení tělesných funkcí našich klientů.

• Je strečink ochranou před zraněními? Jak by takový ochranný strečink měl vypadat?
• Mobilita tkání jako podmínka funkčního pohybu a prevence zranění
• Co ve skutečnosti jednotlivými pohyby protahujeme
• Anatomické vztahy svalu a pojivové tkáně – uspořádání na trupu a končetinách
• Struktury oslovené při komplexním strečinku – svaly (izometrie, koncentrika, excentrika, řízený tremor), fascie (katapultový efekt, odrazová elasticita, pandikulace), klouby a vazy (rozsah pohybu, “melting stretch”), vytrvalost (kardio), nervová soustava (nácvik koordinace), vegetativní nervový systém (relaxace/excitace), psychika (vědomí, koncentrace), viscera a dech (tok energie)
• Oslovení všech výše zmíněných složek a jejich koordinace
• Zásoba praktických cviků pro komplexní strečink

Harmonogram

17:00-17:30 teoretická východiska, jaký typ protažení, popř. svalové aktivace protahuje jakou část tkání (šlacha, kloubní pouzdro, epimysium)
17:30-18:00 typy strečinku – pandikulace, bouncing, melting stretch, actively-loaded stretch, význam odrazové elasticity
18:00-18:30 techniky strečinku pro povrchovou přední linii- extenzory prstů a tibialis anterior, quadriceps komplex, rectus abdominis, sternocleidomastoideus
18:30-18:45 přestávka
18:45-19:50 techniky strečinku pro povrchovou zadní linii, boční linie a vybrané struktury hluboké přední linie a spirální linie myofascie (triceps surae, hamstringy, erector trunci, TFL a tractus iliotibialis, fibulární svaly, hýžďové svaly,šikmé břišní svaly, latissimus dorsi, serratus ant.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex