Načítám Akce

Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci

Komplexní psychosomatický přístup v diagnostice a léčbě poruch pohybového systému, pohybový systém v bio-psycho-sociálním pohledu, poruchy v oblasti pohybového systému a jejich psychosomatická léčba.

Kurz je určen zejména pro zájemce o nástavbovou atestaci v oboru psychosomatická medicína, klinické lékaře a zájemce z nelékařských oborů – fyzioterapeuty, psychology, zdravotní
sestry a další.

Kurz se koná pod IPVZ, přihlašování proto probíhá přímo na jejich stránkách, na které se dostanete přes proklik vpravo.

Harmonogram:

| 22.3.2023
MUDr. Barbora Danielová a MUDr. Jan Slovák
Přednášky čerpají zejména z praktických zkušeností z práce RHB lékaře v psychosomatickém zařízení. Zaměří se na témata: RHB vyšetření a jeho specifika u psychosomatických pacientů, problematika chronické bolesti, somatické projevy u psychosomatických pacientů, druhy poruch v RHB, týmová spolupráci v RHB a Psychosomatice. Práce RHB lékaře bude ilustrována na kazuistikách z praxe

09:00 – 09:30 Prezence, organizační záležitosti, představení, Mgr. Týkalová
09:30 – 10:45 – 1.blok, MUDr. Barbora Danielová
10:45 – 12:00 – 2.blok, MUDr. Barbora Danielová
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – 3.blok, MUDr. Jan Slovák
14:30 – 16:30 – 4.blok, MUDr. Jan Slovák

| 23.3.2023
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová a Mgr. Jitka Holubcová
V rámci bloku věnovaného fyzioterapii nabídneme kazuistiku práce fyzioterapeuta v širším (bio-psycho-sociálním) kontextu. Jednotlivé procesy z demonstrace vyšetření a terapie zarámujeme následně teoreticky. Vysvětlíme základní pojmy z oblasti psychosomatické medicíny a představíme hlavní charakteristiky psychosomatického přístupu. Účastníkům kurzu nabídneme reflexi nad tématem: „Nástroje fyzioterapeuta v péči o psychosomatické pacienty“. Seznámíme posluchače se základními pojmy z oblasti fyzioterapie funkce: struktura a funkce, svalový řetězec, svalové napětí, vnímání, pohybová koordinace, svalová únava, facilitace, inhibice, stabilizace a další terapeutické impulzy, terapeutická zpětná vazba, dýchání a pohyb. Představíme silné nástroje (palpace, dotyk, pohybová analýza), kterými je fyzioterapeut pro svou práci dobře vybaven. A také se zamyslíme nad nástroji, které jsou pro práci fyzioterapeuta neméně důležité, ale zatím nejsou dostatečně reflektované a odborně kultivované (terapeutický vztah, terapeutický kontrakt, atd.). Položíme si otázku, „Co ještě potřebuje fyzioterapeut pro práci s psychosomatickými pacienty?“. Na kazuistikách pacientů, představených optikou fyzioterapeuta, poukážeme na důležitost týmové spolupráce (fyzioterapeut, lékař a psycholog) při léčbě psychosomatických pacientů. V závěrečné části nabídneme účastníkům dostatek prostoru pro diskuzi.

09:00 – 10:30 – 1.blok, Mgr. Týkalová, Mgr. Holubcová
10:30 -12:00 – 2.blok, Mgr. Týkalová, Mgr. Holubcová
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – 3.blok, Mgr. Týkalová, Mgr. Holubcová
14:30 – 16:00 – 4.blok, Mgr. Týkalová, Mgr. Holubcová
16:00 – 17:00 – 5. blok, Mgr. Týkalová, Mgr. Holubcová

| 24.3.2023
Mgr. Danuše Jandourková a Mgr. Marta Lebedová
Klinická psychologie, psychoterapie, taneční a pohybová terapie – její místo v léčbě psychosomatických pacientů zejména v oboru fyzioterapie. Tato část kurzu má za cíl seznámit posluchače s některými základními pojmy z oblasti psychologie a psychoterapie, zmapovat možnosti psychologa v péči o psychosomatické pacienty, nastínit rozdíl mezi „klasickou“ psychoterapií a psychoterapií „psychosomatickou“.

Ve druhé části se věnujeme tématu „terapeutické dohody“, jako velmi důležitému nástroji používanému v péči o psychosomatického pacienta. Dále příspěvek představí v teoretické části základní principy taneční a pohybové terapie (TPT) – oboru, který je vhodným nástrojem pro léčbu psychosomatických pacientů. TPT přemosťuje verbální psychoterapii a fyzioterapii a doplňuje rehabilitační lékařství o kreativní a výrazovou práci s pacienty. V praktické části příspěvek zprostředkuje zážitek pohybové práce s tělem vycházející z Labanovy analýzy pohybu, přístupu „Ways of seeing“ dr. Suzi Tortora a z autentického pohybu dle Joan Chodorow. Teorie i praktická část příspěvku ilustrují způsob, jak s psychosomatickými pacienty pracovat v rovině těla komplexním způsobem, který zasahuje tělo, emoce i mysl.

09:00 – 11:00 – 1.blok teoretický, Mgr. Jandourková, Mgr. Lebedová
11:00 – 12:00 – 2.blok praktický, Mgr. Jandourková, Mgr. Lebedová
12:00 – 13:00 – 3.blok praktický, Mgr. Jandourková, Mgr. Lebedová
13:00 – 13:30 Diskuze a závěr

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex